28
Kas

I. Önleyici Hizmetler Çalıştayı:

Sosyal öğrenme teorisine göre suç; çocukların ve gençlerin, çevrelerini gözlemleyerek, bilgi, deneyim ve davranış kazandıkları ve bu kazanımlarının tercihlerini yönlendirdiği bir kavramdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde Türkiye gibi genç nüfus sayısı oldukça yüksek olan bir ülke için; suça bulaşmış ya da suç isleme eğilimi taşıyan her çocuk ve genç, ülkenin üretkenlik kapasitesi için önemli bir kaybı temsil etmektedir. TÜIK (Türkiye İstatistik Kurumu) 2011 suça karısan çocuk istatistiklerine göre; 2008 yılında yaklaşık 62 bin; 2009′da yaklaşık 69 bin; 2010′da yaklaşık 83 bin; 2011′de yaklaşık 85 bin çocuk suça karışmıştır. Yine TÜIK raporlarına göre; 2011 yılı içinde toplam 205040; 2012 yılında ise toplam 245080 çocuk mağdur, şüpheli ve/veya suç fiiline bulaşmış durumda getirilmiştir. Benzer şekilde TÜIK 15-24 yas arası genç nüfus istihdam raporları incelendiğinde; işsizlik oranının 2011 yılında %18,4; 2012 yılında %17,5 ve 2013 yılında ise %19,3 olduğu görülmüştür.

Pek çok rapor ve istatistiki bilgi ile ortaya konulan bu tablo, geleceğin bireylerini yetiştiren üniversitelerin farklı disiplinlere mensup bilim adamı, araştırmacı ve öğretici kadrosuyla çözüm önerisi sunulması ihtiyacını da gözler önüne sermektedir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak oluşturulan Önleyici Hizmetler Çalıştayı; 2014 yılı “Suça Karışmanın Erken Yaşta Engellenmesi” teması ile mühendislik, sosyal, tıbbi pek çok alanın bir araya gelerek bulaşıcı etkisi ile toplumların geleceğini tehlikeye sürükleyen suç kavramına multidisipliner yaklaşımlar ve çözüm önerileri oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda siz değerli katılımcılarımızı önemli bir toplumsal sorumluluğu yerine getirmek, sorunun değil, çözümün bir parçası olmak üzere 26 Kasım 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirdik
ETKİNİĞİMİZDEN FOTOĞRAFLAR


Bu Yazıyı Paylaş
Eğer bu yazıyı beğendiyseniz
yandaki bölümden yazıyı
arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.
Yazar :

Fatih ilçesinin tek habercisi

Yoruma Kapalıdır.

TEMA : atheme Wordpress Teması V1
Tasarım : aorhan  Css & Xhtml : Şirzat AYTAÇ  Wordpress Entegre : Betik
Copyright 2018 - Bu siteden hiç bir yazı yada materyal izinsiz koplayanamaz ve kullanılamaz.